Boligvelger & pris Nyhetsstrøm Bildegalleri

1

3D-illustrasjon, bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

2

3D-illustrasjon, bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

3

3D-illustrasjon, leilighet 302 i bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

4

3D-illustrasjon, leilighet 303 i bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

5

3D-illustrasjon, leilighet 304 i bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

6

3D-illustrasjon, leilighet 401 i bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

7

3D-illustrasjon, leilighet 401 i bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

8

3D-illustrasjon, leilighet 401 i bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

9

3D-illustrasjon, leilighet 402 i bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

10

3D-illustrasjon, leilighet 402 i bygg BB1-1

11

3D-illustrasjon, BB1-1 med BB1-2 i bakgrunn

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

12

3D-illustrasjon, fellesrommet i bygg BB1-1

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

13

3D-illustrasjon, BB1-2 til venstre og BB1-1 til høyre

Jåtunhøyden

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

14

3D-illustrasjon, bygg BB1-2

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

15

3D-illustrasjon, bygg BB1-2

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan. Merk at det er regulert inn bygg på nabotomten i delfelt B4, se eget kart over Jåtun-utbyggingen under menypunktet Om prosjektet på denne nettsiden.

16

3D-illustrasjon, leilighet 301 i bygg BB1-2

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

17

3D-illustrasjon, leilighet 302 i bygg BB1-2

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

18

3D-illustrasjon, leilighet 304 i bygg BB1-2

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

19

3D-illustrasjon, leilighet 402 i bygg BB1-2

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

20

3D-illustrasjon, leilighet 402 i bygg BB1-2

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

21

3D-illustrasjon, leilighet 403 i bygg BB1-2

Leilighet 402, BB1-2. Merk at illustrasjonen viser elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Som standard leveres innredning av typen Sigdal Lilje Hvit. På badegulv legges 60×60 cm fliser med tilhørende sokkelflis, samt 30×60 cm fliser på dusjvegger og mosaikkfliser 5×5 cm i nedsenk for dusj. Se egen leveransebeskrivelse og baderomstegninger.

22

3D-illustrasjon, bygg BB1-3

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan. Merk at det er regulert inn bygg på nabotomten i delfelt B4, se eget kart over Jåtun-utbyggingen under menypunktet Om prosjektet på denne nettsiden.

23

3D-illustrasjon, leilighet 303 i bygg BB1-3

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

24

3D-illustrasjon, leilighet 403 i bygg BB1-3

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeuttrykk og uteområde, se egen utomhusplan.

25

3D-illustrasjon, Jåtunhøyden

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme. Illustrasjonen viser også plassering av rekkehus i delfelt B1, og hvor det kommer bebyggelse i delfelt B4.

26

3D-illustrasjon, Jåtunhøyden

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme. Illustrasjonen viser også plassering av rekkehus i delfelt B1, og hvor det kommer bebyggelse i delfelt B4.

27

3D-illustrasjon, Jåtunhøyden

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme. Illustrasjonen viser også plassering av rekkehus i delfelt B1, og hvor det kommer bebyggelse i delfelt B4.